Krosshaug, Tron

Tron er professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag og tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning. Hans fagområder er bevegelsesanalyse og biomekanikk, videoanalyse og skademekanismer.