Kristiansen, Elsa

Elsa er forsker ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (IIS). Hennes spesialområder er stressmestring og relasjon mellom trener og utøver.