Knutsson, Marte

Marte er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap og underviser sosiologi, idrett og kjønn.