Jordet, Geir

Geir er professor ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (IIS). Hans fagområder er fotball, idrettspsykologi, prestasjon under press og utvikling av ekspertise.