Jordalen, Gro

Gro var stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. I sin doktorgrad undersøkte hun assosiasjoner mellom selvbestemt motivasjon og selvregulering, og hvordan dette påvirker unge utøveres treningsbelastning, utvikling, og prestasjoner.