Jordalen, Gro

Gro er stipendiat ved Seksjon for coaching og psykologi. I sin doktorgrad undersøker hun assosiasjoner mellom selvbestemt motivasjon og selvregulering, og hvordan dette påvirker unge utøveres treningsbelastning, utvikling, og prestasjoner.