Jakhelln, Emilie Bratt

Emilie er del av Team Skadefri ved Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC). Teamet jobber med implementering av idrettsskadeforskning med hovedfokus på forebygging hos barn og unge.