Høyem, Jannicke

Jannicke er førstelektor i friluftsliv, ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Hun er cand. mag. i naturforvaltning fra Landbrukshøgskolen og cand. scient. i idrettsvitenskap fra NIH.