Høyem, Jannicke

Jannicke er førstelektor i friluftsliv, ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Hun er cand. mag. i naturforvaltning fra Landbrukshøgskolen og cand. scient. i idrettsvitenskap fra NIH.