Hordvik, Mats

Mats er stipendiat ved Seksjon for coaching og psykologi. Målet med hans doktorgradsprosjekt er å implementere et spillbasert kurs i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, og dokumentere læringsprosesser og læringsutbyttet.