Hordvik, Mats

Mats jobber som lærerutdanner på Norges Idrettshøgskole. Han har doktorgrad på temaet undervisning og læring i kroppsøving, og har tidligere jobbet som kroppsøvingslærer i skolen. Mats fikk utdelt AIESEP sin ungforskerpris for hans praksisorienterte forskning rundt kompleksitet i undervisning og læring, innovativ undervisning, og profesjonell utvikling for lærere og lærerutdannere