Hordvik, Mats

Mats er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Mats forsker på modellbasert praksis, lærerutdanning og selvstudie-metodologien.