Heiestad, Hege

Hege er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF, MSc idrettsfysioterapi og er seniorrådgiver ved Senter for idrettsskadeforskning.