Hasselgård, Anders

Anders er stipendiat på Seksjon for kultur og samfunn. Han jobber med feltene idrett, kultur og utiklingsstudier. Hans doktorgradsarbeid handler om idrett og bistand.