Hanstad, Dag Vidar

Dag Vidar er professor ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hans fagområder er doping og antidoping, organisasjonsendringer, media og toppidrett.