Haakstad, Lene Annette Hagen

Lene er førsteamanuensis på Institutt for idrettsmedisinske fag. Hennes fagområder er kvinnehelse, trening under graviditet og etter fødsel, fitness, overvekt og helseprofilvurdering. I tillegg er hun fagansvarlig for Fitness.