Breivik, Gunnar

Gunnar er professor emeritus ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på NIH. Hans spesialfelt er idrettens filosofi, etikk og vitenskapsteori.