Hvilken kompetanse er etterspurt i idretts-Norge om 10 år?

Sport management-forskere ved NIH deltar i spennende prosjekt som bygger broer mellom dagens utdanning og framtidens arbeidsmarked.

Sport management i praksis
Sport management i praksis Foto: NIH

Sport Management ved Norges idrettshøgskole (NIH) er ambisiøse og vi vil konstant tilby en utdannelse, som fungerer best mulig både for forskning, idretten og næringslivet. Derfor deltar vi i et europeisk prosjekt, hvor målet er å lære hvilken kompetanse arbeidsmarkedet vil ha de neste 5-10 år. I løpet av 2017-2019 får prosjektet informasjon fra personer som jobber i Sport Management - både i privat næringsliv, idrettslag, særforbund og det offentlige - og på denne måten kommer vi så nær "riktig svar" som mulig.

EU-prosjekt i samarbeid med 8 andre land om framtidig Sport Management utdanning 

Prosjektet New Age of Sport Management Education in Europe, også kalt NASME, er et samarbeid mellom en utdanningsinstitusjon i hvert av de ni landene: Norge, Spania, Frankrike, Tsjekkia, Hellas, Litauen, Finland, Tyskland og Danmark. Prosjektet kartlegger hvilken kjernekompetanse arbeidsmarkedet ser etter i de neste 5-10 årene i de ni landene. I NASME-prosjektet diskuterer partnere svarene fra alle landene. For å forstå respondentene trenger vi også kjennskap til historien og kulturen i hvert land i forhold til arbeidsmarkedet. Vi må forsøke å forstå hvorfor arbeidskraften innen Sport Management svarer slik det gjør. Derfra kan vi diskutere likheter og forskjeller. Målet er å se på den beste praksisen og justere innholdet i utdanningen slik at vi også sikrer at vi utdanner studenter til et arbeidsmarked som også eksisterer i fremtiden.

NIH Sport management bygger stadig bro mellom utdanning og arbeidsmarked

I anledning NIHs 50 års-jubileum i år organiserer NIH en rekke  arrangementer. På arrangementet "Hvor går idretten i Norge?" forklarte idrettspolitisk rådgiver i Norges Idrettsforbund, Per Tøien, at han anbefaler at en institusjon som NIH husker å se ut på verden rundt seg. Meldingen var at NIH skulle se på samfunnet, lære av det og diskutere mulighetene for å bli klokere på egen hånd og mulighetene NIH tilbyr.

Berend Rubingh, mangeårig foreleser i Sport Management-feltet ved Vrije Universiteit Brussel og Senior Management Consultant i MtoM Consultants, deltok i en workshop på konferansen til European Association of Sport Management i Malmö 6. september i år. Seminaret ble arrangert av NASME prosjektet. Han deler Tøiens syn, med tanke på at utdanningsinstitusjoner bør reflektere over seg selv - spesielt ved å lære fra markedet. Et viktig spørsmål er hvordan man skal bygge bro mellom profesjonelle og fagområdet. Fokuset må være å skape fleksible studenter gjennom en utdanning som utfordrer dem. På den måten tillater vi studentene å bli fagfolk som kan lære hele tiden. På Sport Management ved NIH deler vi Tøiens og Rubinghs syn, og vi jobber kontinuerlig for å bygge bro over gapet mellom våre tilbud som utdanningsinstitusjon og arbeidsmarkedet.

Sport Management-forskere prøver å forutse framtidig kompetanse som trengs i idretts-Norge

NASME-studien er delt inn i to deler: Første trinn er et spørreskjema, totalt har 558 svart i de ni landene, hvorav 60 i Norge. Det neste trinnet er mer grundige kvalitative undersøkelser med utvalgte personer fra hver av de fire sektorene i hvert land.
Samlet sett er resultatene fra første del av undersøkelsen at fremtidige kompetanse er:

  • Team arbeid
  • Planleggingsevner
  • Muntlig kommunikasjon
  • Evnen til å ta (viktige) beslutninger
  • Organisatoriske ferdigheter*

*(Skirstad, Strittmatter & Grønkjær (2018). New Age of Sport Management Education in Europe (NASME): Sub-report by Norway. Norwegian School of Sport Sciences: Oslo)

I mange av landene er evnen til å snakke et annet språk enn morsmålet svært ettertraktet. Det er ikke svaret vi får i Norge. Sikkert fordi mange nordmenn allerede er vant til å snakke spesielt engelsk. Men i vår erfaring med undervisning ved NIH kan vi se at flere studenter ikke føler seg bekvemme eller kompetente nok til å diskutere og presentere på engelsk, og det er vi derfor fokusert på.

I Norge peker de spesielt på at områder som lederskap, ledelse og kommunikasjon, spesielt i sosiale medier, digital markedsføring og informasjonsteknologi, er viktig. Det gjelder også evnen til å bruke ny kunnskap. På NIH er vi spesielt oppmerksomme på dette og prøver å trene studentene på disse områdene.

Opplæringen i Sport Management er satt sammen slik at studentene møter dagens forskning og gjennom saker og oppgaver forsøker de å bruke kunnskap fra forskning i formidling og diskusjon. Alle studenter på NIH har også mulighet for praksis i for eksempel særforbund, idrettsforeninger eller i en kommune. Her får alle studenter muligheten til å bruke disse ferdighetene i "virkeligheten". Sport Management på NIH vil sikre balansen mellom teori og praksis - vi bygger broer.