Rugseth, Gro

Gro er førsteamanuensis (II-stilling) ved Institutt for idrettsmedisinske fag. Hun har helsefaglig bakgrunn og forsker på funksjonshemminger og annerledeshet knyttet til fysisk aktivitet.