Halvard Nikolai Grendstad

Halvard er stipendiat på prosjektet «Vekst, modning og trening» ved Institutt for fysisk prestasjonsevne.

Prosjektet ser nærmere på utvikling av kondisjon mens barn vokser i puberteten.
Han tok mastergrad ved NTNU Trondheim, og har tidligere jobbet som underviser og forsker ved HVL Bergen. Han har også erfaring som fysisk trener i fotball og trener i barne- og ungdomsidretten.