Goksøyr, Matti

Matti er professor ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hans fagområder er idrettshistorie, idrett og samfunn og idrettens sosiokulturelle betydning. Matti har skrevet flere bøker om norsk idrettshistorie.