Goksøyr, Matti

Matti er professor ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hans fagområder er idrettshistorie, idrett og samfunn og idrettens sosiokulturelle betydning. Matti har skrevet flere bøker om norsk idrettshistorie.

Flaggparade og fulle tribuner på Bislet i juni 1945

NIH-bloggen: Forrige gang norsk idrett var stengt

Da norsk idrett våknet etter forrige nedstenging for 75 år siden, var det idretten som hadde lagt ned seg selv. Det som i dag er «krig mot viruset», var den gang en virkelig krig. Og viljen til handling bidro til at idretten fikk en kraftig økt anseelse etter krigen.