Goksøyr, Matti

Matti er professor ved Seksjon for kultur og samfunn. Hans fagområder er idrettshistorie, idrett og samfunn og idrettens sosiokulturelle betydning. Matti har skrevet flere bøker om norsk idretsshistorie.