Funnemark, Kaja

Kaja er rådgiver ved institutt for idrettsmedisinske fag og en del av Skadefri-teamet ved Senter for Idrettsskadeforskning. Hun tok en mastergrad i idrettsfysioterapi ved NIH i 2019. Kaja jobber i tillegg som fysioterapeut på NIMI på Ullevål Stadion.