Olstad, Finn

Finn er professor ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Han er idrettshistoriker og har skrevet en rekke bøker, blant annet "Norsk idretts historie" og "Fotball! Norges fotballforbund 100 år".

Sport og sosialisme

Mange kjenner AIF-stjerna. Den var merket til AIF, Arbeidernes Idrettsforbund, som var arbeiderbevegelsens egen idrettsorganisasjon fra 1924 til 1940. AIF-stjerna var et synlig tegn på hvor du hørte hjemme. Stjerneformasjonen var et fargerikt og festlig innslag under idrettsstevner. Men den var også noe mer.