Fasting, Kari

Kari er professor i idrettssosiologi ved Seksjon for kultur og samfunn. Hennes spesialområder er idrettssosiologi og sosialpsykologi.