Fasting, Kari

Kari er professor i idrettssosiologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hennes spesialområder er idrettssosiologi og sosialpsykologi.