Farholm, Anders

Anders er stipendiat ved Seksjon for coaching og psykologi. I sin doktorgradsstudie ser han på motivasjon for fysisk aktivitet hos personer med alvorlige psykiske lidelser.