Farholm, Anders

Anders er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. I sin doktorgradsstudie ser han på motivasjon for fysisk aktivitet hos personer med alvorlige psykiske lidelser.