Engelsrud, Gunn

Gunn er professor i helsefagvitenskap ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Hun har særlig kompetanse innen kvalitativ forskning og fenomenologi og arbeider med å bruke slike perspektiver i forskning så vel som praksislæring.