Engelsrud, Gunn

Gunn er professor i helsefagvitenskap og leder for Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Hun har særlig kompetanse innen kvalitativ forskning og fenomenologi og arbeider med å bruke slike perspektiver i forskning så vel som praksislæring.