Ekelund, Ulf

Ulf er professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag. Hans forskning dreier seg om epidemiologi og folkehelse knyttet til fysisk aktivitet. Han har tidligere jobbet ved Universitetet i Cambridge og Karolinska Institutet.