NIH-studenter er riddere av første klasse!

Nok en vellykket Ridderuke med avsluttende Ridderrenn nr. 54 ble gjennomført på Beitostølen med Norges idrettshøgskole som viktig medarrangør.

Rektor Kari Bø på årets Ridderuke.
Fra venstre: Mangeårig styremedlem i Ridderrennet Paul Glomsaker, NIH-rektor Kari Bø, direktør for Helsesportsenteret Astrid Nyquist, helseminister Bent Høye, styreleder i Ridderrennet Cato Zahl Pedersen, landbruksminister Jon Georg Dale og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen Foto: NIH

NIH har hatt ansvaret for ledsagertjenesten fra tidlig på 70-tallet, og vi gjennomfører dette i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Sør-Øst Norge, avdeling Notodden, Sjøkrigsskolen og Valdres Folkehøgskole.

Som rektor er jeg medlem av hovedkomiteen. Her er jeg med i planleggingen av Ridderuka/rennet, og jeg er alltid til stede fra torsdag til avsluttende stabsmøte søndag morgen. I år ble det en meget spesiell uke fordi snøen på arenaen ved Helseportsenteret forsvant søndag ettermiddag og alle planer måtte omgjøres med øyeblikkelig virkning! Aldri før har Ridderrennets visjon: Gjør det umulige mulig, blitt satt slik på prøve; denne gangen for arrangører og frivillige. Jeg fikk rapporter om en tøff renndag på onsdag på en ny, ukjent og kupert arena, og med mye frustrasjon, knall og fall. Men som styreleder Cato Zahl Pedersen og daglig leder Anne –Kristin Wadahl fortalte: De sto med tårer i øynene og var dypt rørt over hvordan våre dyktige studenter håndterte den svært krevende ledsagningen på ypperste måte. Uten deres innsats, kreative løsninger og evne til å endre fokus og tilrettelegge i raskt tempo kunne det gått riktig ille! Men som en av studentene sa: Vi synes det er gøy med utfordringer vi!

Hvert eneste år blir jeg slått av hvor dyktige NIH-studentene er, og hvor viktig denne læringsarenaen er. Våre studenter skal bli ledere, trenere, lærere, forskere og saksbehandlere i ulike stillinger hvor de skal tilrettelegge for fysisk aktivitet og trening i et bredt spekter av aktiviteter for hele befolkningen: Barn, unge, voksne, eldre og for et mangfold av personer mer ulik etnisk bakgrunn og med eller uten funksjons-nedsettelser. I Ridderuka er aldersspennet fra 6 år til den aller eldste på 96! De kommer fra forskjellige land og med svært ulik bakgrunn og funksjonsnivå. Som ledsagere blir studentene kastet ut i praksis og må løse små og store oppgaver de aldri har fått forberedt seg til. For meg er dette selve kjernen i det vi skal ha fokus på i en idrettsvitenskapelig utdanning, og jeg tror at denne form for tidlig praktisk tilnærming kan gi stor motivasjon for videre utdanning og læring. Under Ridderuka lever og utøves NIHs visjon «Kunnskap i bevegelse» på sitt aller beste. Her beveges vi på alle plan og i et rykende tempo.

En stor takk til studentene, både 1.års- og FAFstudenter, for deres faglige og menneskelige innsats, gode stå-på humør og løsningsorienterte innstilling. En stor takk også til Katrine Lund Bjørnsen og Hanne Herigstad Mong som utførte oppgavene sine med glans, og til seksjonsleder Aage Radmann som med stor interesse deltok for første gang!

Ridderuka gir meg alltid stor inspirasjon som rektor, og jeg er meget stolt av å representere NIH, våre verdier og våre fantastiske studenter!

Kari Bø,

rektor