Lykke til, alle paralympicere!

Nå er det bare et par dager igjen til Paralympics 2014 starter opp i Sotsji. Studenter og ansatte ved Norges idrettshøgskole vil følge spent med på de norske toppidrettsutøverne.

Bilde av kjelkehockey

Kjelkehockey har innlendende runder fra 8. mars. Foto: sochi2014.com

 Den norske troppen er på plass i Russland med 32 utøvere, i tillegg til ledere og trenere og et medisinsk støtteapparat med fysioterapeuter og leger. Utøverne skal konkurrere innen kjelkehockey, rullestolcurling, langrenn, alpint og biathlon. De har høye målsettinger om sju medaljer, hvorav mer enn ett gull og en medalje i lagidrett.

Leder for troppen er Cato Zahl Pedersen, som selv har 13 gull og ett sølv i fire forskjellige Paralympics i grenene langrenn, alpint og friidrett. Cato er utdannet fra NIH, og i tillegg til sin stilling ved Olympiatoppen er han styreleder i Ridderrennet. I januar i år mottok han, sammen med avtroppende styreleder i Ridderrennet, Ine Wigernes (også tidligere NIH student), idrettens ærespris på vegne av Ridderrennet.

Bilde av langrennsløper og ledsager fra Ridderrennet 2014

Deltaker og ledsager fra Ridderrenet 2014. Foto: Monica Martinsen (ridderrennet.no)

NIH har, sammen med Forsvaret, vært aktiv samarbeidspartner i Ridderrennet siden høgskolens etablering i 1968. Vi anser Ridderuken og Ridderrennet som så viktig at det er obligatorisk for våre første-års studenter å delta som bidragsytere og ledsagere.

I 1993 ble Erling Stordal utnevnt til NIHs første æresdoktor for sin fremragende innsats innen fysisk aktivitet/idrett for funksjonshemmede, både nasjonalt og internasjonalt. Stordalen var initiativtaker og inspirasjonskilde til at høgskolen innlemmet dette fagområdet i vår utdanningsporteføljet. Gjennom et 1-årig påbygningstudium etter bachelor, utdanner NIH dyktige lærere med fysisk aktivitet og funksjonshemming som spesialfelt.

Som rektor ved NIH er jeg stolt av innsatsen til tidligere og nåværende ansatte og studenter i arbeid med utvikling av og tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede. Det er stort behov for forskningsbasert kunnskap for videre utvikling på feltet. Ikke minst trenger vi mer kunnskap om det generelle fysiske aktivitetsnivået hos personer med nedsatt funksjonsevne, og hva som skal til for å få flere til å drive med regelmessig fysisk aktivitet.

profilbilde av NIH rektor Kari Bø

Kari Bø. Foto: Andreas B. Johansen

Verdiene som Paralympics bygger på er allmenne, og har et budskap til alle som ønsker å prestere ut fra egne evner og forutsetninger: mot, besluttsomhet, inspirasjon og likeverd. I all vår utdanning ønsker vi å utdanne pedagoger og ledere som nettopp får frem disse kvalitetene hos alle som vil være fysisk aktive; om det er innen mosjon eller på høyt internasjonalt konkurransenivå.

Vi ser frem til spennende dager i Sotsji, ønsker lykke til og håper på god mediedekning! 

Kari Bø, professor, dr.scient
Rektor NIH