Bø, Kari

Kari Bø er professor i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Hennes fagområder omfatter kvinnehelse, treningsvitenskap, bekkenbunn, trening i svangerskap og etter fødsel, fitness, muskel-skjelett og forskningsmetode.

Hva vil vi med vitenskapelige høgskoler?

Krav til akkreditering som vitenskapelig høgskole er nå ute på høring. Det kan stilles spørsmål med hva Kunnskapsdepartementet vil med de vitenskapelige høgskolene dersom dagens kriterier fravikes.

Krafttak for kroppsøving

Det er lovende at Høyres partiprogram fastslår: «For å styrke folkehelsearbeidet vil Høyre ha mer fysisk aktivitet i skolen». Vi bidrar gjerne med innspill til gode løsninger!