Bjørndal, Christian Thue

Christian er førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved NIH. Han underviser i håndball på bachelor i trening, coaching og idrettspsykologi, samt i emnet læring og ledelse i idrett på master i idrettsvitenskap innen coaching og idrettspsykologi.

Barn som spiller håndball..

De mest grunnleggende forutsetningene for å bli god er å holde seg frisk og ha det gøy

God spillerutvikling burde legge til rette for at spillerne skal holde seg friskere og oppleve mer mening og glede i idretten. Vi trenger derfor et sterkere fokus på hva som blir konsekvensen av forsøkene våre på å skape gode spillerutviklingstilbud, og de verdiene vi som trenere, ledere eller foreldre kommuniserer til våre unge utøvere.