Strittmatter, Anna-Maria

Anna-Maria Strittmatter er programansvarlig for Sport Management B.A. studier ved Norges idrettshøgskole. Hennes forskning fokuserer på styring, organisasjon og implementering av ungdomsidrett innenfor og utenfor den organiserte idretten.