Andersen, Eivind

PhD fra NIH i 2012. Jobber som forsker på det EU finansierte EuroFIT-prosjektet.