Aggerholm, Kenneth

Kenneth er professor ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Hans forskningsområder er idrettsfilosofi og idrettspedagogikk, med særlig fokus på erfaring, dannelse, øvelse og utvikling innen idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF).