Aggerholm, Kenneth

Kenneth er professor ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Han skrev doktorgrad om talentutvikling i fotball ved Aarhus Universitet og har tidligere jobbet med gatefotball for hjemløse i København. Hans forskningsområder er idrettsfilosofi og idrettspedagogikk, med særlig fokus på erfaring, dannelse, øvelse og utvikling innen idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Han har sittet i styret for det internasjonale forbund for idrettsfilosofi (IAPS) og sitter i redaksjonen for Journal of the Philosophy of Sport.

Yoga - Ung jente står i bro

Kropp + Øving = Sant

Øvelse gjør mester. Men det er ikke det viktigste. Øvelse gir mening og kan være gøy. Derfor bør vi ta navnet på skolefaget kroppsøving mer på alvor.