Abrahamsen, Frank Eirik

Frank er førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Han underviser og forsker på coaching og idrettspsykologi.