Bruk snøen!

Det snør, det snør tiddelibom. Det kan være vanskelig å unnlate å oppsøke og leke i snøen når den daler halvkram fra oven. Lag et skoleprosjekt av snøbygging som garatert vil fremme læring og vekke entusiasme.

 

Bilde av en snødrage

Iglo eller snødrage - kom deg ut, lek og lær i snøen (foto: K. Abelsen)

For de voksne vekker lukten av snø liv i barneminner – snøhuler, snølykter, snømenn, lek i snø. Barna klarer ikke å la være å utfolde seg  – snøen har en magnetisk kraft.

I disse dager oppholder friluftslivsstudentene på NIH seg i det hvite element. De skal «gjenoppdage» og videreutvikle sitt forhold til snø. Blant annet bygger de iglo under tregrensa.

Iglobygging som skoleprosjekt

Hvem har sagt at iglobygging er forbeholdt eskimoene og de evige snøvidder? Til alle lærere som liker seg best inne: Hvorfor ikke planlegge uteskoleprosjektet: «iglobygging i skolegården» ?

Iglobygging kan ha flere faser. Et klassisk prosjektarbeid hvor kvalitet på planlegging og samarbeid er avgjørende for prosess og resultat.  Det krever kommunikasjon og samarbeid. Hvilke fag kan vi ikke inkludere i et slikt prosjek?  Et prosjekt som garantert vil vekke entusiasme, nysgjerrighet og lærelyst.

Hva må vi tilegne oss av kunnskap? Hvilke ferdigheter? Hvilke hjelpemidler? Vi må vite noe om snøens beskaffenhet og egenskaper. Når vi ikke har vind, snøskavler og iglosnø, må vi ty til andre metoder – vi må rett og slett «forvandle» snøen. Vi må bidra til sintring; pakke nysnø og la den stå over natten.

Videre må vi må oppsøke, øve og praktisere de fysiske lover for friksjon og støtteflate. Det er en oppdagelse å se hvordan snøen binder selv om den ikke er kram – hva er det som skjer?

Og skulle igloprosjektet bli for krevende i denne omgang. Utsett det til elevene er blitt litt eldre. Dere kan jo alltids bygge en drage i år… Lykke til - tiddelibom!