Abelsen, Kristian

Kistian Abelsen er høgskolelektor i friluftsliv ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk.