NIH-bloggen

Ansatte og studenter ved Norges idrettshøgskole blogger om fysisk aktivitet, prestasjonsevne, coaching, psykologi, kultur, samfunn, idrettsmedisin, kroppsøving, pedagogikk og mye mer.

studenter på nih

Ensomme studenter – vårt felles ansvar

Nye landsdekkende tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) viser at nesten en av tre studenter i Norge føler seg ensomme. Slik skal vi ikke ha det på NIH. Både institusjonen og studentene selv har et ansvar for å skape et inkluderende studiemiljø.

Barn som driver med idrett

Det er ingen katastrofe at barn og unge blir trent av foreldretrenere

Trenerutdanning i regi av Norges idrettsforbund har som mål å sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom flere kvalifiserte trenere i norsk barne- og ungdomsidrett. Men dette målet kan også være problematisk ettersom frivillighet spiller en vesentlig rolle i den norske idrettsmodellen. Bruken av profesjonelle aktører i norsk barne- og ungdomsidrett bør derfor ikke gå på bekostning av frivilligheten.

en kinesisk delegasjon ledet av idrettsminister Gou Zhongwen på nih

Kina på frierføtter

Norges idrettshøgskole får stadig henvendelser fra kinesiske idrettsuniversiteter. Kineserne har et sterkt ønske om å samarbeide med oss. På NIH må vi spørre oss: er det lurt fra vår side?