Jubileumskalender NIH 50 år

Dette er en foreløpig oversikt over aktiviteter og arrangementer i jubileumsåret 2018.

Dato:

Arrangement:

Sted:

9. 16. 23. januar Åpne fagseminarer med Professor Geoffrey Williams

NIH, Aud. Topp

25. januar, kl 12.00

Jubileums kick-off

Kantina
28. februar: Åpning og kaffe kl 08.00-08.15.
Seminar kl 08.15.-09.00
Frokostseminar: Friluftsliv på NIH gjennom 50 år – historiske veivalg og stien videre. NIH
27. februar Offisiell åpning av nye NIH NIH
8. mars Åpen dag for videregående skole NIH

12. april
Kl. 17 - 19

Velkommen inn! Vi inviterer til aktiviteter og omvisning på nye NIH NIH
April Åpent semniar om langrennsforskning NIH
18. april, kl 10-16 Nasjonalt kontaktmøte for forskning om friluftsliv NIH
Mai Åpent frokostseminar NIH
7.- 8. juni Kroppsøvingskonferansen NIH
Juni Forskningsseminar om kvalitativ metodologi i idrettsforskning NIH
15. juni  Fagseminar om svangerskap og trening   NIH
31. august  Jubileumsfestival  NIH
August   Utstilling: NIHs historie  Biblioteket
5.- 8. september   International Association for the Philosophy of Sport 46th Annual Meeting  NIH
September Åpent frokostseminar  NIH
18. september   Jubileumsseminar, lansering av jubileumsbok NIH 
18. september   Offisiell markering av jubileet  Kantina
19.- 30. september   Forskningsdagene  
18.- 19. oktober   Konferanse: Fysisk aktivitet og funksjonshemming NIH 
Oktober Fagseminar: Pubertet og trening NIH
Oktober Football is...? International workshop - history and culture NIH 
November Åpent frokostseminar NIH