Rehabilitering av NIH

Nærmere en milliard kroner skal brukes for å oppgradere våre anlegg i perioden 2015-2017. Vi gleder oss til å tilby våre studenter enda bedre fasiliteter enn vi har i dag!

Skisse til nytt inngangspartiet til nye NIH
Skisse til nytt inngangspartiet til nye NIH.

NIH er en historisk høgskole. I 1968 ble bygget på Sognsvann åpnet. Siden den gang har tusenvis av studenter, forskere og andre nytt godt av det mangfoldige anlegget. Det har satt sine spor – og nå er en sårt tiltrengt rehabilitering på trappene.

Regjeringen har bevilget de nødvendige midlene for å ruste opp hele den gamle bygningsmassen. Det inkluderer blant annet svømmehallen, gymsalene, garderober og kantinen.

Hele rehabiliteringsprosjektet er planlagt slik at det skal forstyrre studenter og ansatte minst mulig. Selvsagt vil deler av anlegget være utilgjengelig i perioder, men all undervisning vil foregå som normalt. Vi har alliert oss med samarbeidspartnere i nærområdet, slik at vi har nødvendige lokaler tilgjengelig gjennom hele perioden.

Du kan følge byggeprosessen på vår nyhetsside.