Kroppsøvingskonferansen

Kroppsøvingsfaget i bevegelse er konferansens tema. Hensikten med konferansen er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

Informasjon

Dato

2. - 3. juni

Påmelding

26. mai 2022

Sted

NIH

Tid

kl.08:00

Kursavgift

Ordinær kr. 2400 Student kr. 1000 Digitalt kr. 750

Dokumenter

Om

Kroppsøvingskonferansen gjennomføres fysisk 2. og 3. juni  2022  på Norges idrettshøgskole

  • Programmet som gjennomføres i Auditorium Innsikt tilbys digitalt med egen påmelding.
  • Konferansemiddagen 2.juni kl. 17.30 melder du deg på i påmeldingssystemet. Pris kr. 450,-
  • Abstractshefte i papir kan bestilles i påmeldingssystemet. Pris kr. 200,-
  • Endelig program, deltakerliste og abstractshefte i pdf sendes ut etter siste påmeldingsfrist 27.mai.
  • Spørsmål sendes til kroppsovingskonferansen@nih.no

Målgruppe for konferansen er ansatte og studenter ved høgskoler og universitet og lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag.

Foredragsholdere

Elias Halvorsrud, keynote 2. juni

Elias Halvorsrud har lang bakgrunn fra skeive organisasjoner og har blant annet være leder i Skeiv Ungdom og nestleder i Fri - foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold. Han har tidligere forelest for flere studentkull  ved NIH. Til daglig er han teamleder i barneverntjenesten i Eidskog kommune og er utdannet sosionom fra Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Kroppsøving for alle?

"Jeg elsker friluftsliv,  jeg liker alle typer ballspill og jeg syntes det er artig å danse, men jeg hater gym".

Sitatet kunne vært hentet fra Elias 14 år. Hvorfor har noen ungdommer det sånn? I møte med ungdommer som bryter forventinger til kjønn og seksualitet er det ofte et gjentagende team at kroppsøvingsfaget er det verste de vet, til tross for at de på fritiden liker å gjøre de samme aktivitetene som naturlig inngår i faget. Basert på møter med barn, unge og egne erfaringer, ispedd litt normkritisk pedagogikk, ønsker han å tematisere hvordan kroppsøving kan bli et inkluderende fag for ALLE ungdommer.  

Håkan Larsson, keynote 3. juni

Håkan Larsson, professor i idrettspedagogikk ved Norges Idrettshøgskole, har i mer enn tjuefem år forsket i idrettspedagogikk innen hovedsakelig to områder, idrett, kjønn og likestilling, samt undervisning og læring i kroppsøving. I keynoten vil innsikt fra forskning på begge disse områdene kombineres.

Heteronormer i kroppsøving - hva betyr det? Hvordan kan de motvirkes?

I keynoten vil Håkan Larsson presentere aktuell internasjonal forskning om hvordan heteronormer påvirker undervisningen i kroppsøving, uavhengig av kjønn, seksuell legning og kjønnsidentifikasjon. Han vil også diskutere strategier for å motvirke de negative effektene av heteronormer med tanke på økt inkludering.

Kontakt oss

Ellen Berg

Ellen Berg

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 53 / +47 997 22 351

Petter Erik Leirhaug

Petter Erik Leirhaug

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 57

Reidar Säfvenbom

Reidar Säfvenbom

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 24 25 / +47 930 39 506

Aage Radmann

Aage Radmann

Professor

Telefon: +47 23 26 24 07 / +47 481 46 643

Mona Sannerud Moe

Mona Sannerud Moe

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27