Seminar: Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Seminaret er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler/barnehager som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon

Dato

12. - 15. september

Sted

Beitostølen Helsesportssenter

Tid

kl.00:00

Om

I 2022 legges Fysisk aktivitet og funksjoshemming- seminaret (FAF- seminaret) til Beitostølen Helsesportssenter som en oppstart til det internasjonale symposiet CAPA 2022.

FAF- seminaret  er et årlig seminar som inneholder faglig oppdatering om tilpasset fysisk aktivitet innen fire kjerneområder, rehabilitering, pedagogiske virkesomheter, idretten og psykisk helsevern. 

CAPA symposiet ønsker å samle og engasjere helsepersonell, pedagoer, forskere mennesker som har levd med funksjonsnedsettelser og andre interesserte. Målet er å identifisere de viktigste forskningsspørsmålene som må besvares for å generere kunnskapsbasert praksis om betydningen av å delta for å opprettholde eller fremme helse og velvære, og øke kvaliteten i helse-, sosial-, og velferdstjenestene.

  • Mandag 12. september: FAF seminaret - Nasjonal konferansedag

  • Tirsdag 13. september - torsdag 15. september: CAPA symposiet 2022

Kontakt oss

Karoline Brustad Steinbekken

Karoline Brustad Steinbekken

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 21 31 / +47 971 40 722