Seminar: Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Seminaret er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler/barnehager som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon

Dato

28. - 29. oktober

Sted

Norges idrettshøgskole, AUD Utsikt

Tid

kl.10:00

Om

Seminaret inneholder faglig oppdatering om tilpasset fysisk aktivitet innen disse fire kjerneområder:

 • Rehabilitering
 • Pedagogiske virksomheter
 • Idretten og Psykisk helsevern

Vi samarbeider med Beitostølen helsesportsenter 

BHSS-logo

Program

Proframmet fra 2021

TORSDAG 28. oktober

Sted: AUD Utsikt

08.30-10.00 Registrering

10.00-10.15 Åpning ved Lars Tore Ronglan, rektor på NIH

10.15-11.00 Skader, sykdom og forebygging i Paraidrett Key Note ved Kathrin Steffen, seniorforsker ved Institutt for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole

11.00-11.20 Kaffepause med noe å bite i

11.20-12.30 Sesjon 1: Hva skjer i idretten?

 • Utviklingsprosjekt paralympisk idrett ved Elisabeth Eyde, prosjektleder for utviklingsprosjekt paralympisk idrett
 • Norges første paraidrettssenter ved Per-Einar Johannessen, prosjektleder ved  Paraidrettssenteret i Trøndelag
 • Presentasjon av den klinisk akademiske forskningsgruppen ENABLE ved Julia Baumgart, forsker ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet NTNU 

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 14.40 Sesjon 2: Nytt fra rehabiliteringsfeltet

Sykling i rehabilitering – hvordan og hvorfor? ved Berit Gjessing, doktorgradsstipendiat ved Beitostølen Helsesportsenter

 • Utfordringer og fasilitatorer i vedvarende deltakelse etter habilitering: Erfaringene til innvandrerforeldre og deres barn med funksjonshemming ved Shahrzad Arfa, rådgiver ved Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus 
 • Behov for fysisk rehabilitering etter kreft hos barn - foreløpige resultater fra PACCS studien ved Hanne Lie, førsteamanuensis ved Avdeling for atferdsmedisin, UiO

15.00 – 16.00 Praktiske økter med bevegelsesaktiviteter i Kroppsøvingssal 1

 • Anerkjennende pedagogikk i fysisk aktivitet ved universitetslektor Espen Berg-Johnsen, NIH

16.45-19.00 Mat & mingling i kantina på NIH

FREDAG 29. oktober

Sted: AUD Utsikt

09.00 – 10.00 Praktiske økter med bevegelsesaktiviteter

 • Kampsporten Tai Chi i Ballspillsal ved Mari Liljenström
 • Improvisasjonsdans i Kroppsøvingssal 1 ved Maria Terese Engdahl-Høgåsen

10.00 – 10.30 Kaffepause 

10.30- 11.30 Den uttrykksfulle og kommuniserende kroppen. Hvordan kan man relatere seg til mennesker som ikke behersker det kulturtypiske talespråket i kroppslig samspill og samhandling? Key Note ved Per Lorentzen, psykolog og førstelektor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

11.30 – 12.30Lunsj

12.30 – 13.40 Sesjon 3: Nytt fra feltet fysisk aktivitet innen psykisk helsevern

Sykdom og helse i samme bildev/ Nina Helen Mjøsund, forsker ved klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF

Fysisk aktivitet og mental helse blant ungdom ved Organisasjonen Mental Helse ungdom

Tilrettelagt fysisk aktivitet for mennesker med kompleks og langvarig psykiske lidelse ved Marte Bentzen, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, NIH

13.40 – 14.00Kaffepause med noe å bite i

14.00-15.00 Sesjon 4: Inkluderende Pedagogisk praksis

 • Kroppsøving – med rom for alleved Ellen Berg, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, NIH
 • Uteskole som læringsarena for barn med lærevanskerVed Bente Ingunn Nergaard, spesialpedagog ved Ullevålsveien skole
 • «Nelly er aldri tilskuer når klassen har kroppsøving» ved kroppsøvingslærere Simen Holm Larsen og/eller Andrea Eriksen, Hokksund ungdomsskole

15.00 – 15.15 Oppsummering og takk ved Kristin Vindhol Evensen, Ellen Berg og Marte Bentzen, NIH

Praktisk informasjon

Lunsj

Seminaret har lunsj inkludert begge dagene 

Middag

 • I kantina på NIH, torsdag 28. oktober 2021, kl 16.45 - 19.00
 • Kr 500,-  (registrering i påmeldingen til kurset)

Foredragsholdere

Kathrin Steffen, hovedtaler 28. oktober 2021

Kathrin er seniorforsker ved Senter for idrettsskadeforskning (OSTRC) ved Norges idrettshøgskole. Med et spesielt forskningsinteresse for skade- og sykdomsepidemiologi og forebygging av helseproblemer i det brede idrettsmiljøet, jobber Kathrin nå som heltidsforsker for å støtte helseteamet til Olympiatoppen. Hun er involvert i flere av utviklingsprosjektene i norsk paraidrett.

Kathrin jobber i tillegg som prosjektmedarbeider for avdelingen "Medical and Scentific" i Den internasjonale olympiske komité (IOC

Per Lorentzen, hovedtaler 29. oktober 2021

Per Lorentzen er psykolog og ansatt ved OsloMet – storbyuniversitetet, der han underviser ved barnevernspedagogutdannelsen. Han har publisert en rekke fagbøker om miljøarbeid, fagetikk, barnevern og kommunikasjon med barn med funksjonsnedsettelser.

Påmelding

Påmelding er stengt

Kontakt oss

Karoline Brustad Steinbekken

Karoline Brustad Steinbekken

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 21 31 / +47 971 40 722