Sosial ulikhet i idretten

Informasjon

Dato

12. desember

Sted

NIH, aud. Utsikt

Tid

kl.08:00

Om

Spørsmål om alle har lik mulighet til idrettsdeltakelse, er ikke noe nytt. Spesielt har dette være et aktuelt tema innen barne- og ungdomsidretten.

Fra ulike hold presenteres synspunkter og dokumentasjon på at det kreves stadig mer for å være med, det være seg prestasjonsfokus, foreldreengasjement eller økonomiske kostnader.

Sosiale ulikheter kan relateres til sosial klasse så vel som til kjønn, der det viser seg at jenter og gutter har ulike deltakelsesmønstre. Bildet endrer seg også med alder, fra barneidrett til ungdomsidrett.

Slike tema belyses gjennom utviklingen av barne- og ungdomsfotballen, og ungdoms idrettsdeltakelse sett i relasjon til sosial klasse og kjønn. 

Program

Professor Matti Goksøyr: Tre faser i utviklingen av barne- og ungdomsfotballen i Norge 1960-2018.

Professor Åse Strandbu: Idrett for alle –en tapt sak? Økende sosial ulikhet i ungdomsidretten.

Professor Mari Kristin Sisjord: Har jenter og gutter like muligheter i ungdomsidretten?