Idrett i puberteten

Om idrett i pubertetsårene. Hvem deltar, hvorfor deltar de, hva motiverer de, hvilken effekt har deltakelsen?

Informasjon

Dato

17. oktober

Sted

NIH

Tid

kl.18:00