Disputas: Understanding volleyball injuries

Christopher Skazalski presenterer forskingen sin fra prosjektet «Belastningsmonitorering og hopperkne i herrevolleyball». Han undersøker sammenhengen mellom belastningsmønster og senelidelser i skulder og knær.

Informasjon

Dato

23. mars

Sted

Aud. Innsikt, NIH

Tid

kl.10:00

Om

Christopher Skazalski er stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning, Institutt for idrettsmedisinske fag gjennom prosjektetet «Belastningsmonitorering og hopperkne i herrevolleyball». 

Formålet med prosjektet er å se på sammenhengen mellom belastningsmønster og senelidelser i skulder og knær. 

Prosjektet utføres i samarbeid med Aspetar Othopaedic and Sports Medicine Hospital i Doha, Qatar. Datainnsamlingen er gjennomført ved Aspetar. 

Publikasjoner

Avhandlingen er basert på følgende artikler: 

 1. Skazalski C, Kruczynski J, Bahr MA, Bere T, Whiteley R, Bahr R. Landing-related ankle injuries do not occur in plantarflexion as once thought: a systematic video analysis of ankle injuries in world-class volleyball. Br J Sports Med. 2018;52:74-82. doi: 10.1136/bjsports- 2016-097155
 2. Skazalski C, Whiteley R, Hansen C, Bahr R. A valid and reliable method to measure jumpspecific training and competition load in elite volleyball players. Scand J Med Sci Sports. 2018;28:1578-1585. doi: 10.1111/sms.13052
 3. Skazalski C, Whiteley R, Bahr R. High jump demands in professional volleyball – large variability exists between players and player positions. Scand J Med Sci Sports. 2018;28:2293-2298. doi: 10.1111/sms.13255
 4. Skazalski C, Bahr R, Whiteley R. Shoulder complaints more likely in volleyball players with a thickened bursa or supraspinatus tendon neovessels. Scand J Med Sci Sports. 2021;31:480-488. doi: 10.1111/sms.13831
 5. Skazalski C, Whiteley R, Sattler T, Kozamernik T, Bahr R. Playing with pain: knee, low back, and shoulder problems rampant among university and professional volleyball players. (Manuscript in submission. 2022)

Komite

 • Professor Olivier Seynnes, NIH (leder)
 • Professor Johannes Zwerver, University Medical Center Groningen (1. opponent)
 • Kirsten Lundgren, MD PhD, Lovisenberg Diakonale Sykehus (2. opponent)

Veiledere

 • Hovedveileder: Roald Bahr, professor i idrettsmedisin ved NIH og leder for Senter for idrettsskadeforskning
 • Biveileder: Rodney Whitely, B.App.Sc., fysioterapi; PhD, FACP, idrettsfysioterapi 

Program

kl. 10:15 - 11:00 Prøveforelesning

"Prehabilitation: fit for surgery."

kl. 13.00 - 16.00 Disputas

«Understanding volleyball injuries: The etiology and burden associated with the sport’s most common injuries.»

Praktisk informasjon

Disputasen:

 • er åpen for alle 
 • vil foregå på engelsk og 
 • skal streames

Velkommen!

 

Kontakt oss

Roald Bahr

Roald Bahr

Professor

Telefon: +47 23 26 23 02 / +47 915 89 912