Mangfoldsdag

Velkommen til mangfoldsdag i auditorium Innsikt fredag 3.februar.

Informasjon

Dato

3. februar

Sted

Auditorium Innsikt

Tid

kl.09:00

Om

ILF, FAF og ULIM har gleden av å invitere studenter og ansatte til mangfoldsdag i auditorium Innsikt fredag 3. februar. ILF studenter har denne dagen på timeplanen, men vi ønsker å invitere alle NIH studenter til å delta.

Våre to foredragsholdere Marcela F. M. Bustos og Aina Kirsebom skal snakke om rasisme og diskriminering i idretten og om skam, overvekt og kjønnsvariasjon. Det blir også en workshop om rasisme i idretten.

Program

9.00-9.10: Velkommen til mangfoldsdag ved rektor på NIH Lars Tore Ronglan

 

9.10-10.10: Vi må snakke om det hele tiden! Forelesning ved Marcela Montserrat Fonesca Bustos.

I denne forelesningen skal vi snakke om det! Hva er rasisme, og hvordan kan rasisme fremstå i idretten? Vi skal også snakke om betydningen av mangfold og representasjon der avgjørelser fattes. Avslutningsvis skal vi snakke om betydningen av allierte i kampen mot rasisme i idretten, og hva du kan gjøre for å være en god alliert på de arenaene i idretten hvor du ferdes!  

10.10-10.20: Pause

10.20-11.40: Workshop: hvordan kan vi være gode allierte i kampen mot rasisme og diskriminering i idretten? 

I denne workshopen skal vi bruke digitale verktøy for å prøve å legge merke til, reflektere over og identifisere handlingsalternativer når vi oppdager rasisme og andre former for diskriminering i idretten. Vi skal jobbe med spørsmål som: hvem er i posisjon til å ta avgjørelser i mitt lokale idrettslag? I særbundet og idrettskretsen du hører til? Og her på NIH? Her er markører som kulturell bakgrunn og religion interessant, men også kjønn, seksualitet og funksjonsnedsettelse. Annet?  

Vi skal også diskutere konkrete dilemmaer, og hvordan vi som idrettsledere og trenere kan handle i møter med diskriminerende praksiser.  

11.40-12.00: Pause med enkel servering utenfor auditorium Innsikt.

12.00-13.00Vekt, skam og strukturer: Den dagen jeg skjønte jeg var en fotballgutt. Forelesning ved Aina Kirsebom.

Gjennom Ainas personlige historie skal vi se på den skammen overvektige møter fra samfunnet, helsetjenesten, medmennesker, og ikke minst den skammen vi påfører oss selv. Er det noe som skiller skamming og diskriminering av overvektige fra den skamminga og diskrimineringa andre grupper opplever, og kan den være nyttig? Hjelper hjelpa, eller er det på tide å utfordre sannheten om den store kroppen? 

Om bidragsyterne:

Marcela Montserrat Fonseca Bustos (født 1977) er universitetslektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er født i Chile, og oppvokst i Norge. Marcela er basketballspiller og -trener på fritiden, hun er også styreleder i Oslo idrettskrets, og sitter i styret på Norges Idrettshøgskole. I forskningen sin retter hun et kritisk blikk på inkludering og ekskludering, privilegier og makt, og temaer hun er opptatt av er flerkulturelle perspektiver på barndom og barnehage, rasialisering og heteronormalisering. Hun jobber også med internasjonale perspektiver og internasjonalisering ute og hjemme.  

Aina Kirsebom (født 1975) er til daglig sosionom som jobber med døvblinde, men er også skribent og forfatter med både etikk og medisinsk historie på hovedfagsnivå. I fjor skrev hun blant annet i Samtiden om hvordan det såkalte «vi» ikke evner å opprettholde status quo med mindre vi velger å være blinde for de levde erfaringene til mennesker med høy vekt, variasjoner av kjønn og melanin. Aina er en klassisk sosionom i at «alt henger sammen med alt», men holder også alltid høyt at «den gode intensjonen veier alltid mindre enn den vonde opplevelsen».