Disputas: «Spillets gang! Kjønn og makt i norsk idrett».

Hanne Sogn (IIS) har forsket på hvorfor det fortsatt er sånn at menn har mest makt og innflytelse i norsk idrett.

Informasjon

Dato

2. februar

Sted

NIH, aud.innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Norsk idrett har i all hovedsak vært dominert, utviklet og ledet av menn fra og med Norges Idrettsforbund (NIF) ble stiftet i 1946. I den offentlige diskurs og i forskning om idrettsorganisasjonen beskrives norsk idrett ofte som en «mannsbastion», en organisasjon preget av en sementert mannskultur og manglende kjønnslikestilling. Det er en skjev kjønnssammensetning i toppledersjiktet i idrettsorganisasjonen. Topplederposisjonene domineres av menn. Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om mulige årsaker til den vedvarende mannsdominans i toppledersjiktet i organisasjonen.

Prosjektet ble eksternfinansiert med støtte fra KUD og Abelia.

Komite:

Professor Fiona Dowling, Norges idrettshøgskole (leder)

Professor Thomas Johansson, Gøteborgs universitet, Sverige

Asscociate professor Laila Ottesen, Københavns Universitet, Danmark

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Åse Strandbu, institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH

Biveileder: Professor Ulla-Britt Lilleaas, Universitet i Oslo.

 

Program

10.15-11.00 Prøveforelesning 

«Hvordan kan feminist- poststrukturalist og aktivist perspektiver kan bidra til å skape idrettslag og idrettskretser der likestilling og likeverd verdsettes?»

 

13.00-16.00 Avhandlingsforedrag med etterfølgende diskusjon

«Spillets gang! En institusjonell etnografisk undersøkelse om kjønn, makt og styring i idrettsorganisasjonen i Norge»

Praktisk informasjon

Disputasen vil være åpen for publikum. 

Kontakt oss

Kristin Andersen

Kristin Andersen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 00 / +47 482 27 383