Internasjonal idrett – bare elendighet eller finnes det håp?

Vi belyser tematikken «Internasjonal idrett – bare elendighet eller finnes det håp?» ved hjelp av eksperter på feltet, men også aktører som er del av den internasjonale idrettsbevegelsen. Seminaret er for deg som er opptatt av internasjonale spørsmål, og ikke minst forholdet mellom det internasjonale og det nasjonale.

Informasjon

Dato

4. mai

Sted

Auditorium Utsikt

Tid

kl.11:45

Kursavgift

Gratis

Program

11:45 Kaffe serveres 

12.00: Velkommen ved Dag Vidar Hanstad og Allan Bennich Grønkjær

12.10: Jens Sejer Andersen, internasjonal direktør Play the Game, som han grunnla i 1997: Autokrater vs. demokrater: Hvem spiller sporten for?

12:35: Julie Ravlo, seniorrådgiver internasjonalt arbeid i NIF: Norsk idrett på den internasjonale arenaen – en verden av dilemmaer

12.50: Espen Lund, 1. visepresident i Det internasjonale Kickboxingforbundet: Internasjonalt arbeid; på akkord med egen integritet?

13.05: Gabrielle Bjørnstad-Northern, gen.sek. Triatlonforbundet: Påvirkningskraft og beslutningsprosesser i internasjonal idrett – case fra triatlon

13.20: Leif Welhaven: Åpenhet i internasjonal og norsk idrett

13:35: Paneldebatt
Sigmund Loland, professor Norges idrettshøgskole
Anette Kure, president Norges Bryteforbund
Jens Sejer Andersen, internasjonal direktør Play the Game
Gabrielle Bjørnstad-Northern, Norges Triatlonforbund

14.15 Avslutning

Praktisk informasjon

Seminaret vil ikke bli streamet, det er bare å møte opp, men husk påmelding

Foredragsholdere

Jens Sejer Andersen

Jens Sejer Andersen er internasjonal direktør i Play the Game, som ha grunnla i 1997. Play the Game er et initiativ drevet av Idrettens Analyseinstitutt (IDAN) i Danmark som tar sikte på å heve de etiske standardene for idrett, og fremme demokrati, åpenhet og ytringsfrihet i internasjonal idrett.

Julie Ravlo

Julie Ravlo har i en årrekke jobbet med internasjonale spørsmål i Idrettsforbundet, og er i dag seniorrådgiver for internasjonal idrettspolitikk. Hun leder idrettsforbundets skoleringsprogram for norske kandidater som stiller til internasjonale verv.

Espen Lund

Espen Lund er visepresident i Det internasjonale kickboxingforbundet (WAKO). Han har hatt en rekke andre verv internasjonalt. Lund er også generalsekretær i Norges kickboxingforbund (NKBF).

Gabrielle Bjørnstad Northern

Gabrielle Bjørnstad-Northern er generalsekretær i Norges triatlonforbund (NTF). Forbundet har involvert seg i flere internasjonale spørsmål de senere årene

Leif Welhaven

Leif Welhaven er kommentator i Verden Gang. Han følger norsk og internasjonal idrett svært tett. Sammen med sportsredaksjonen  i VG har Welhaven fått flere priser for kritisk journalistikk

Sigmund Loland

Sigmund Loland er professor i idrettsfilosofi og idrett og etikk ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH. Han har forsket på en rekke tema innenfor fagområdet, blant annet forståelser av fair play-idealet, prestasjonsfremmende teknologi og doping, idrettens egenart og verdi, idrett og økologi/bærekraft, og idrettsfagets vitenskapsteori. 

Anette Kure

Anette Kure er president i Norges bryteforbund. Bryting er en stor idrett internasjonalt som har visse utfordringer med å tilpasse seg en ny tid. Kure forsøker å bidra i denne utviklingen

Påmelding

Kontakt oss

Dag Vidar Hanstad

Dag Vidar Hanstad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 62 / +47 908 92 229

Allan Bennich Grønkjær

Allan Bennich Grønkjær

Universitetslektor

Telefon: +47 23 26 24 39 / +4541813171