Frokostseminar - Idrettsdeltakelse blant ungdom - før, under og etter koronapandemien

Hvordan står det til med norske ungdommers treningsvaner og idrettsdeltakelse? Har ungdoms treningsvaner endret seg som følge av covid-pandemien?

Informasjon

Dato

20. april

Påmelding

19. april 2023

Sted

Auditorium Innsikt

Tid

kl.08:30

Kursavgift

Gratis

Om

En ny rapport: Idrettsdeltakelse blant ungdom - før, under og etter koronapandemien tar opp følgende spørsmål: Hvordan står det til med norske ungdommers treningsvaner og idrettsdeltakelse? Har ungdoms treningsvaner endret seg som følge av covid-pandemien?

Se frokostseminaret her

Rapporten er skrevet av Anders Bakken og Åse Strandbu og inngår i et samarbeid mellom forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved NIH og har to siktemål: Det ene er å gi en oppdatert beskrivelse av ungdoms treningsvaner og idrettsdeltakelse. Hvor ofte trener ungdom på ulike arenaer - i idrettslag, på treningsstudio, på egen hånd og på mer selvorganiserte arenaer? Er det forskjeller i idrettsdeltakelse mellom ulike grupper av ungdom basert på kjønn, alder og sosial bakgrunn?

Det andre siktemålet er å undersøke betydningen covid-19-pandemien har hatt for idrettsvanene til norsk ungdom, en pandemi som varte i nær to år og som til tider satte store begrensninger for sosiale møter, samvær og deltakelse i fritidsaktiviteter. Førte pandemien til store endringer i hvor mange som trente og drev med idrett - og hvordan norsk ungdom trente? Og hva med de sosiale forskjellene i idrettsdeltakelse? Har disse blitt større – eller har de blitt mindre – med pandemien? Rapporten undersøker også hvorvidt deltakelsen i den organiserte idretten ble rammet av pandemien på andre måter enn andre typer organiserte fritidsaktiviteter.

Analysene er basert på svar fra 597.000 ungdommer i alderen 13-18. Dette er ungdom som deltok i de lokale ungdomsundersøkelsene Ungdata, som har blitt gjennomført på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet fra 2014 og framover. Rapporten er en oppfølging av en tilsvarende rapport fra Ungdatasenteret i 2019 (Bakken 2019).

Program

Velkommen ved senterleder Åse Strandbu, NIH

Presentasjon av rapporten ved Anders Bakken, NOVA

Kommentarer fra professor Reidar Säfvenbom ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier og 1. amanuensus Live Steinnes Luteberget ved Institutt for fysisk prestasjonsevne ved NIH

Spørsmål fra salen

Praktisk informasjon

Seminaret streames via NIH sin YouTubekanal

Det faglige programmet starter kl. 08.30. Enkel servering fra kl. 08.00.

Påmelding

Ønsker du å delta fysisk eller online?

Kontakt oss

Lene Røe

Lene Røe

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 35 / +47 990 12 778