Disputas: Forbedring av forskning på treningsbelastning og risiko for skade

Skader som oppstår på grunn av overtrening er mulig å unngå, og det er et voksende behov for kunnskap om hvordan treningsbelastning har en effekt på skader. Lena Bache-Mathisen har sett på hvordan forske på treningsbelastning og risiko for skade. Dette er den aller første doktorgraden i biostatistikk på NIH.

Informasjon

Dato

18. april

Sted

Norges idrettshøgskole. Auditorium innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Med riktig treningsbelastning, så kan idrettsskader unngås. Akkurat hva som er «riktig» treningsbelastning, kan forskning hjelpe oss å finne ut.

Men forskere mangler de statistiske verktøyene for å studere treningsbelastning, fordi det er så komplekst. Noen forskningsgrupper har til og med anbefalt treningsbelastningsmengder som senere har vist seg å ha ingen preventiv effekt.

En stor del av årsaken er begrensninger i de statistiske metodene som ble brukt.

Derfor har man i dette doktorgradsprosjektet funnet ut hvilke statistiske metoder som bør brukes for å studere treningsbelastning og risiko for skade.

Prosjektet har gitt oss svar på hvordan man tar høyde for de komplekse antagelsene i sammenhengen mellom treningsbelastning og skaderisiko. Det har også foreslått hvordan man bør håndtere manglende data i treningsbelastningsmålinger.

Med de statistiske anbefalingene fra dette prosjektet kan forskere endelig studere treningsbelastning og skaderisiko, og forhåpentligvis komme med konkrete anbefalinger til idrettsutøvere, trenere og fysioterapeuter om hvordan treningsbelastning bør doseres.

Veiledere: 

Hovedveileder: Morten Wang Fagerland, førsteamanuensis 

Biveileder: Thor Einar Andersen, professor

 

Program

10.15-11.00: Prøveforelesning

“Functional data analysis in sports science: past, present and future”

13.00-16:00: Disputas

"Forbedring av metodologien i forskning på treningsbelastning og risiko for skade: en analyse av analyser"

 

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle og vil også bli strømmet. 

 

Kontakt oss

Solveig Sunde

Solveig Sunde

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 23 45 / +47 930 86 045