"Mammamage" - et problem etter fødsel?

Mange nybakte mødrer er engstelige for å trene magemusklene etter fødsel. Men trenger de egentlig å være det?

Informasjon

Dato

14. september

Sted

Auditorium Innsikt, NIH

Tid

kl.10:00

Om

Kort om avhandlinga

Sandra Bjordal Gluppe har gjort fire forskjellige studier som har undersøkt ulike aspekter ved delte magemuskler etter fødsel. 

Studie 1 fant at svært en høy andel av førstegangsfødende kvinner er bekymret for magens utseende etter fødsel. De som rapporterte utbuling (tegn på delte magemuskler) var mindre fornøyd med magens utseende og rapporterte svakere magemuskler enn sammenliknet med kvinner uten utbuling. Den mest vanlige behandlingen ved delte magemuskler var øvelser for bekkenbunn- og magemusklene og disse øvelsene ble oftest funnet via sosiale medier.

Studie 2 fant at øvelsene hodeløft, curl-up og skrå curl-up førte til en akutt reduksjon i avstanden mellom de rette magemusklene, mens øvelsene maksimal inndragning og bekkenbunnskontraksjon førte til en akutt økning i avstanden.

I studie 3 ble det funnet en tendens til at kvinner med delte magemuskler var svakere i magemusklene, rapporterte mer smerter i magen, men at det ikke var høyere forekomst av bekkenbunnsplager, korsrygg- og bekkenleddssmerter sammenliknet med kvinner uten tilstanden.

I studie 4 gav et øvelsesprogram bestående av hodeløft, rette- og skrå curl ups ingen effekt på reduksjon i diastasen hos kvinner med delte magemuskler. Imidlertid viste programmet seg å være effektivt for å øke magemuskelstyrken, muskeltykkelsen og kvinnene oppgav selv forbedring.

Prosjektet er fullfinansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Hovedveileder: Professor Kari Bø, institutt for idrettsmedisinske fag, NIH.

Biveileder: Professor Anna Marie Ellström Engh, institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo.

 

Program

10.15-11.00 Prøveforelesing

13.00-16.00 Disputas over avhandlinga: "Mammamage" et problem etter fødsel?

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for publikum og vil bli strømma på NIHs YouTube-kanal.

Kontakt oss

Solveig Sunde

Solveig Sunde

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 23 45 / +47 930 86 045