Boklansering: Bevegelsesfellesskap i oppveksten

Forfattere og gjesteforelesere tar opp temaer om hvordan vi kan skape plass for alle i et "bevegelsesfelleskap." Gratis å delta!

Informasjon

Dato

29. mars

Sted

Auditorium Utsikt, NIH

Tid

kl.12:00

Om

Arrangementet streames på NIHs YouTube-kanal.

Denne vitenskapelige antologien tar for seg inkludering og mangfold i barnehage, kroppsøving, skolefritidsordning og organisert idrett – i praksis, høyere utdanning og forskning.

Forfatterne anvender kritiske perspektiver for å løfte opp og reflektere rundt ulike forståelser av inkludering og mangfold, og til å belyse gjenstridige utfordringer innen ulike arenaer for fysisk aktivitet i oppveksten.

Boken synliggjør spenninger og sammenhenger på tvers av bevegelsesarenaer for barn og unge og legger et grunnlag til å tenke helhetlig rundt politiske og praktiske løsninger.

Boken vil være en viktig ressurs for forskere, studenter, idrettsledere, lærere, barnehagelærere, skole- og barnehageledere og andre profesjonsgrupper med interesse for å skape inkluderende bevegelsesfelleskap for barn og unge.

Velkommen til boklansering!

Program

12.00-13.00

  • Velkommen v/Forlagsredaktør Balder Holm og Bokredaktør Terese Wilhelmsen (Universitetet i Sørøst-Norge)
  • När kön spelar roll - Om kön, idrottslogiker och inkludering på idrottsprofilerad utbildning. v/Marie Larneby (Malmö Universitet)
  • Fotball, vafler, kioskvakt og dopapir - Minoritetsforeldres møter med norsk barne- og ungdomsidrett. v/Lars Erik Espedal & Åse Strandbu (Norges idrettshøgskole)
  • Den organiserte idretten for personer med funksjonsnedsettelser - Et historisk perspektiv. v/Marit Sørensen & Nina Kahrs (Norges idrettshøgskole)

13.00 - 13.15 

Pause

13.15-14.15

  • Spesialpedagogikk og kropper i bevegelse. v/Kristin Vindhol Evensen (Norges idrettshøgskole)
  • Plass for alle? Om inkludering, mangfold og bevegelseskulturer i barnehagelærerutdanningen. v/ Steinar Øvreås og Heidi Lindsverk (Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Inkludering og ekskludering i kroppsøving: Fortellinger fra gutter med etnisk minoritetsbakgrunn. v/Ingfrid M. Thorjussen (NLA Høgskolen)
  • Inkluderende bevegelsesfellesskap: Visjoner og virkelighet. v/ Gerd Marie Solstad (NOVA/OsloMet)

Kontakt oss

Kristin Vindhol Evensen

Kristin Vindhol Evensen

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 64 / +47 905 91 285