Befolkningens fysiske aktivitetsnivå, helseeffekter og hvor mange oppfyller de nye anbefalingene?

Folkehelseinstituttet og Norges idrettshøgskole inviterer til frokostseminar hvor vi vil presentere resultatene fra en ny kartlegging av fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre (Kan3).

Informasjon

Dato

26. april

Påmelding

19. april 2023

Sted

Aud. Innsikt, NIH

Tid

kl.08:00

Kursavgift

Gratis

Om

Gratis deltakelse. Vennligst meld deg på hvis du vil delta fysisk (se skjema nedenfor.)

Det faglige programmet starter kl. 08.30. Enkel servering fra kl. 08.00.

Hovedtema på seminaret

  • Hvordan er det fysiske aktivitetsnivået i den voksne befolkningen?
  • Hvor mange oppfyller de nye anbefalingene?
  • Har aktivitetsnivået gått opp eller ned over tid?
  • Er det kjønnsforskjeller?
  • Hva med sosial ulikhet?
  • Hvordan er aktivitetsnivået blant de eldste?
  • Hvordan er nivået av fysisk aktivitet blant individer med minoritetsbakgrunn?
  • Har pandemien påvirket vårt fysiske aktivitetsnivå?

Målet med seminaret er å nå ut til ulike brukergrupper med ny kunnskap på folkehelseområdet. Invitasjonen til seminaret blir sendt til alle landets kommuner.

Det blir god anledning til å delta, fordi seminaret også streames

Velkommen!

Hva er kartleggingsstudiene?

Norges idrettshøgskole (NIH) og Folkehelseinstituttet (FHI) samarbeider om å kartlegge befolkningens fysiske aktivitetsnivå og tid i ro (Kan-undersøkelsene).

Det er gjennomført tre kartlegginger av barn (ungKan1, ungKan2 og ungKan3) og tre kartlegginger av voksne og eldre (Kan1, Kan2 og Kan3).

Program

08.00

Dørene åpnes, kaffe og frukt

08.30 

Åpning av det faglige programmet ved Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fra Helse- og omsorgsdepartementet og Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet

08.45 – 09.05

  • Hvorfor er det viktig å måle befolkningens fysiske aktivitetsnivå og tid i ro?
  • Helseeffekter og utviklingen av dagens anbefalinger for fysisk aktivitet?

 ved Ulf Ekelund, NIH, FHI

09.05 – 09.50

Hvordan kartlegger vi fysisk aktivitet i Norge (Kan-undersøkelsene), ved Jostein Steene-Johannessen, NIH

Status og utviklingstrender av fysisk aktivitet blant voksne: Resultater fra Kan3, ved Bjørge Herman Hansen, NIH

09.50 – 10.00

Hvordan benyttes resultatene i folkehelsearbeidet? ved Ane Bjørnsgaard, folkehelserådgiver Innlandet fylkeskommune.

10.00 – 10.15

Paneldiskusjon

Praktisk informasjon

Arrangementet vil streames.

 

Påmelding

Meld fysisk oppmøte