Barne- og ungdomsidrettskonferansen 2023

Deltakelse på barne- og ungdomsidrettskonferansen 2023 gir faglig oppdatering og gode diskusjoner rundt hvordan vi kan tilrettelegge for et godt og inkluderende idrettstilbud for alle, meningsfulle opplevelser, effektiv ferdighetslæring og god talentutvikling.

Informasjon

Dato

22. september

Sted

Auditorium Innsikt

Tid

kl.09:30

Kursavgift

200,- Gratis for studenter

Om

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole har gleden av å invitere til Barne- og ungdomsidrettskonferansen for deg som arbeider i idrettslag, med idrett i skolen, særforbund og/eller som trener for barn og unge. 

Program

09:30-09:45 
Åpning og velkommen

 

09:45-10:30 
Hjelp, jeg har blitt foreldretrener! Anders Jacobsen, fotballtrener og lærer

Hva gjør du når du mer eller mindre frivillig påtar deg å trene et fotballag i aldersklassen 5-12 år – og ikke aner hva du skal gjøre? Hva skal barna trene på? Er det viktigst å vinne? Skal alle være med hele tiden, eller skal de beste få mer spilletid?

10:45-11:30 

Elevers læring og utvikling i idrettsungdomsskoler. Lotte Stang Aune, forsker, og Marie Loka Øydna, stipendiat, NIH

En ny, spesialisert sektor av norske ungdomsskoler tilbyr nå idrettsklasser til unge idrettsutøvere. Å forstå hvordan kombinasjonen av skole og idrett påvirker læring, trivsel, tidsbruk, motivasjon og helse – og hvilke muligheter og utfordringer det skaper, er viktig!

 

11:30-12:15 Lunsj

 

12:15-13:00 

Hvordan rekruttere og ivareta minoritetsjenter i idrett? Siv Gjesdal, 1. amanuensis, NIH

Minoritetsjenter deltar i organisert idrett i langt mindre grad enn majoritetsjenter, men det finnes eksempler på klubber og nærmiljøer som har lykkes med å inkludere dem. Gjennom disse prosjektene kan vi lære mer om hvordan vi kan tilrettelegge for idrettsdeltagelse for minoritetsjenter, og samtidig berike idrettsmiljøet vårt!

13:15-14:00
Jakten på prestasjon: Idrettsungdom og usunne helsevalg. Jan Åge Kristensen og Anette Skilbred, stipendiater NIH

I en verden hvor aktivitet og idrett blir mer og mer sentralt er det viktig at barn og unge blir møtt av et miljø som ikke ene og alene vektlegger prestasjon, men som ivaretar utvikling og ruster de unge til å løse utfordringer uten å sette helsen på spill. I den første delen av dette innlegget vil Jan Åge fokusere på hvordan vi kan øke forståelsen for hvilke psykologiske faktorer som påvirker unge utøveres sårbarhet for deltagelse i idrett til tross for skade og smerter. I den andre delen vil Anette snakke om viktige aktører, kosttilskudd og kosthold. Det er en rekke viktige aktører som spiller inn når utøvere skal gi mening til disse tilskuddene. Ulike aktører har ulike kvalitet, mange gir lignende signaler som andre, mens noen aktører er mer liberale. Dette skaper et landskap utøvere må manøvrere i. Når utøvere gir mening til kosttilskudd, er det ikke dens prestasjonsfremmende effekt som er i hovedfokus, men hvordan det henger sammen med kosthold på ulike måter.

14:15-15:00 
Hva er ferdighet? Mark O`Sullivan, universitetslektor, NIH

Viktigheten av å forstå hvordan vi utvikler ferdigheter er kritiske for idrettsorganisasjoner, trenere og utøvere som jobber med talentutvikling der å utvikle dyktige idrettsutøvere er et viktig mål. Men et spørsmål som sjelden stilles på trenerkurs er «Hva er ferdighet»? På bakgrunn av dette kan vi spørre: «Hvordan lærer vi ferdigheter? Hvordan utvikler de seg og hva skjer med ferdigheter over tid?»

Praktisk informasjon

Konferansen arrangeres på Norges idrettshøgskole og vi håper så mange som mulig tar veien til oss. For dere som ikke har anledning til dette, vil konferansen streames på NIH sin YouTubekanal.

Deltageravgiften inkluderer lunsj og krever påmelding. Studenter som ønsker å delta fysisk må melde seg på.

Foredragsholdere

Anders Jacobsen

Anders Jacobsen har vært fotballproff på Vålerenga, Start, Lillestrøm, Skeid, Sheffield United, Stoke og Notts County, og vært trener for Skeid og Strømsgodset. Han har lang erfaring som barnefotballtrener og arbeider som lærer i videregående skole.

Lotte Stang Aune

Lotte Stang Aune er forsker ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett. Hun undersøker idrettselevers sosiale bakgrunn, tidsbruk og trivsel gjennom en nasjonal spørreundersøkelse. Hun har bachelor- og mastergrad i coaching og idrettspsykologi fra NIH.

Marie Loka Øydna

Marie Loka Øydna er tilknyttet Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og er doktorgradsstipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap og topphåndballspiller. Hun skal i sitt doktorgradsprosjekt undersøke hverdagen til unge mennesker som går på en idrettsungdomsskole. Hun har bachelor- og mastergrad i coaching og idrettspsykologi fra NIH, samt praktisk-pedagogisk utdanning i kroppsøving fra NIH.

Siv Gjesdal

Siv Gjesdal er førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hun har erfaring som trener og trenerkoordinator i barne- og ungdomsfotball. Siv har bachelorgrad fra University of Bath i Sport & Exercise Science og master i psykologi og coaching ved Norges idrettshøgskole. Skrev sin doktorgradsavhandling basert på temaet motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett.

Jan Åge Kristensen

Jan Åge Kristensen er tilknyttet Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og stipendiat ved Institutt for Idrett og Samfunnsvitenskap. I Jan Åges doktorgradsprosjekt ser han nærmere på hvilke utfordringer unge utøvere står i og belyser sentrale faktorer som kan bidra til å forebygge usunne helsevalg. Jan Åge er også privatpraktiserende idrettspsykologisk rådgiver og tilbyr ulike tjenester til utøvere og organisasjoner innenfor og utenfor idretten.

Anette Skilbred

Anette Skilbred er tilknyttet Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Skilbred undersøker hvordan unge idrettsutøvere gir mening til prestasjonsfremmende midler. Hun har bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo, mastergrad fra University of Roehampton i idrettspsykologi, og mastergrad fra Universitetet i Oslo i interdisiplinær helseforskning.

Mark O`Sullivan

Mark O’Sullivan er universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap. Han er i sluttfasen av sin doktorgrad på ferdighetsutvikling og implementeringen av spillerutviklingsmodeller i fotball. Mark er lisensiert UEFA A trener og har lang erfaring med å arbeide med trener- og spillerutvikling. Han har publisert en rekke studier på spillerutvikling, pedagogikk, ferdighetslæring, trenervirksomhet og trenerutdanning, og deler titt og ofte forskning, tanker og ideer på bloggen sin

Påmelding

Fysisk deltakelse

Påmelding er bindende. Kursavgiften er på 200 kroner og inkluderer lunsj. Det er gratis deltakelse for studenter.

Påmelding for fysisk deltakelse er nå stengt, men det er fortsatt ledige plasser. Ta kontakt med Lene Røe hvis du fortsatt ønsker å delta.

Streaming

For å følge konferansen via streaming (gratis), fyll ut påmeldingsskjema 

Kontakt oss

Lene Røe

Lene Røe

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 35 / +47 990 12 778